Wuzhou Huangqiang Jewelry Co., Ltd.
Guangxi, China