بواسطة {0}
logo
Wuzhou Huangqiang Jewelry Co., Ltd.
مورِّد متعدد التخصصات
المنتجات الرئيسيةأحجار كريمة فضفاضة
في المرتبة رقم2 أفضل البائعين في أحجار كريمة حرةRegistered trademarks (3)Finished product inspectionMinor customizationSample-based customization
COMPANY PROFILE
HQ Gems Since 2005. We specialize in the production and sale of gemstones.
As an innovative company. We are committed to offering a diverse range of products covering a wide selection of semi-precious and synthetic gemstones. A variety of stone options are available, including freshwater pearls. Natural malachite. Lapis lazuli. Moonstone. Agate. Mother-of-pearl. Synthetic gemstones include: Cultivated diamonds, moissanite. Colombian emeralds. Zambi emerald. Alexandrite. Ruby. Sapphire. Zircon. Provide all kinds of gems and customized services. To meet the individual needs of customers.
Through strict quality control and professional service, we guarantee to provide customers with quality products. We work with reliable suppliers to ensure that every step, from raw materials to finished products, meets international standards and industry requirements. We also have an efficient logistics system to ensure timely delivery of the products our customers require.
OUR ADVANTAGE
WHY CHOOSE US?
Behind each shining gem, there is the painstaking effort and wisdom of the cutters
1. Pick out a gem raw material, carefully view the shape characteristics and internal structure of the gem under the lamp, and check whether it meets the grade we need. The size of the rough stone is then measured. Cutting. Grinding. Polish.
Why cut gems by hand?
The structure of the stone is ever-changing, the cracks are mostly deep, the details to be paid attention to in the process of grinding the stone are mechanical can not replace the manual, and the top rough stone must be manually operated. For example, the more valuable gemstones have to be faceted according to the shape of the stone, otherwise it will be a waste of raw materials, and the hardness of each stone is not the same, so the grinding disk or polishing powder is different, and the hardness of some stones on both sides is a lot different, but the surface is completely invisible, you have to feel to polish it.
Why do I need machine cutting and grinding?
If the material is not expensive, we will choose to use machine cutting, polishing and grinding. This will keep costs under control. Shorten delivery time. This is no substitute for hand cutting.
The quality of machine polishing is also very good. At the moment our equipment has met the market demand.
SCOPE OF NUSINESS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed do eiusmod tempor incidi-dunt ut labore et dolore magna aliqua . Ut enim ad minim veniam , quis nostrud exercitation ullamco
OUR TEAM
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed do eiusmod tempor incidi-dunt ut labore et dolore magna aliqua . Ut enim ad minim veniam , quis nostrud exercitation ullamco
ADVANCED TECHNOLOGY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed do eiusmod tempor incidi-dunt ut labore et dolore magna aliqua . Ut enim ad minim veniam , quis nostrud exercitation ullamco
DEEP-POCKETED
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed do eiusmod tempor incidi-dunt ut labore et dolore magna aliqua . Ut enim ad minim veniam , quis nostrud exercitation ullamco
HOT PRODUCTS
BETTER CHOICE